Generalforsamling

02-04-2021

Grundet Corona er årets generalforsamling flyttet til 20 maj - hvis Corona situationen tillader det

Sted annonceres senere